top of page

Därför skall ni undvika multicloud till varje pris

Uppdaterat: 10 feb. 2020


Ogillar ni enkelhet och kostnadseffektivitet? Föredrar ni komplexitet och en konstant gnagande känsla av oro? I så fall skall ni placera era applikationer i så många moln som möjligt. Er IT-avdelning kommer aldrig gå sysslolös igen!


I den här artikeln kommer jag förklara varför jag anser att multicloud är en av de absolut sämsta strategierna när ni flyttar era applikationer till molnet.


Rätt skall vara rätt, det finns självklart organisationer som av olika skäl måste ha multipla molnmiljöer men jag vågar påstå att 99% av alla organisationer i Sverige klarar sig galant med en av de två stora leverantörerna, Azure eller AWS. Jag vill även vara tydlig med att med multicloud avser jag multipla publika molnleverantörer. Det skall med andra ord inte förväxlas med hybrid cloud.


Uppdatering 2020-02-10: Tack vare flera kloka kommentarer på LinkedIn, där jag postade en länk till artikeln, inser jag att jag glömde förtydliga att detta endast gäller IaaS och PaaS. För SaaS är multicloud en mycket mer logisk strategi.


De vanligaste argumenten

Låt oss börja med de olika argument jag har hört för att använda multicloud så återkommer jag till konsekvenserna av att välja multicloud senare i artikeln.


Ett väldigt populärt argument för multicloud är att man vill flytta lasten, oftast virtuella maskiner (VM), till dit det är för stunden billigast för att på så vis sänka sina molnkostnader. Om man vill går det absolut att ta fram uträkningar som visar på att det går att spara pengar på detta vis, men i verkligheten finns det ett flertal variabler som krånglar till det.


Utan att gå in på detaljer, vilket jag gärna gör i en annan artikel om någon är intresserad, vill jag poängtera att det är exceptionellt komplicerat, kostsamt och utmattande att flytta applikationer mellan olika miljöer "på rätt sätt." Nej, containers är tyvärr inte lösningen.


En annan anledning jag har hört är att man vill undvika inlåsningseffekten. Resonemanget här är att man genom att köra sina applikationer i fler än ett publikt moln inte sitter i knät på en specifik molnleverantör. En intressant parantes är att väldigt få bryr sig om detta i det lokala datacentret, där det tvärtom kan ses som en fördel att ha så få leverantörer som möjligt.


Det är en sund tanke att vara så flexibel och rörlig som möjligt men det går alldeles utmärkt att realisera detta utan att faktiskt sprida ut sina applikationer i flera moln. I verkligheten är någon slags inlåsningseffekt dessutom något du aldrig kan undvika och förr eller senare måste du bestämma dig för en tillverkare, plattform eller teknik.


Ett av de mer befängda argumenten jag hört är "Tänk om [valfri molnleverantör] inte längre vill ha oss som kund?" Om så är fallet har ni gjort något extremt för att förtjäna att bli utslängda. Det skall oerhört mycket till för att dessa bolag inte vill ha er som kund. Stora kunder är viktiga på grund av att de är stora och små kunder är viktiga på grund av volymen.


En variant på temat är "Tänk om [valfri molnleverantör] chockhöjer priserna efter att vi lagt våra applikationer hos dem?" Ingen kund är stor nog för att detta skall ske. Striden om kunderna börjar - tyvärr - oftast med priset och att höja dessa, även när det är väldigt väl motiverat, resulterar alltid i negativa reaktioner från konsumenterna. Ingen molnleverantör har råd att chockhöja priser för att försöka krama ur mer vinst ur en specifik kund.


Det enda legitima argumentet för multicloud är "Den här specifika molnleverantören har unika förmågor vi måste använda." Monumentalt viktigt är dock att komma ihåg att vi pratar om väldigt specifika och få förmågor som väldigt specifika och få organisationer kan dra nytta av. Det går inte att rättfärdiga en multicloudstrategi med att Google Cloud är bättre på AI, trots att ni kör allt annat i AWS, såvida inte er faktiska överlevnad hänger på att använda AI i Google Cloud.


Det sista, och i mitt tycke mest frustrerande, argumentet är att vissa individer vägrar jobba med en viss molnleverantör. Absolut vanligast är det här bland utvecklare - och nästan alltid unga sådana. Jag behöver bara se tillbaka på mig själv när jag jobbade som utvecklare för ca. 25 år sedan för att dra mig till minnes hur rätt jag alltid hade, även när jag hade fel. Om ni har anställda som inte vill använda den molnleverantör ni valt skall ni i stället hitta någon som är intresserad av att jobba för er och inte mot er.


Konsekvenserna av multicloud

Först och främst skall era nätverksarkitekter designa en lösning för att hantera flera vitt skilda miljöer (flera publika moln samt on-premise) utan att någon av miljöerna halkar efter gällande funktionalitet. Tillika skall er säkerhetsavdelning kunna garantera att alla miljöer efterlever de krav er organisation, och respektive molnleverantör, har på säkerhet och compliance.


Jag kan inte nog understryka hur extremt viktigt detta är, samt hur extremt komplext och tungrott detta snabbt blir. Ytterst få organisationer har kompetensen, budgeten och uthålligheten att genomföra detta.


Moln- och applikationsarkitekterna måste vara extra pålästa och kunniga för att inte bara förstå när en applikation är bäst lämpad att placeras hos en specifik molnleverantör, utan även effekterna av detta beslut. I en större organisation existerar väldigt få applikationer i ett vacuum vilket för med sig extremt komplicerade beroenden.


Driftavdelningen måste inte bara veta i vilken miljö en applikation ligger i utan dessutom ha kompetensen och verktygen för att hantera och felsöka en applikation oavsett miljö. Kompetens och verktyg som löpande måste hållas a jour med de förändringar som sker hos respektive molnleverantör.


Er interna dokumentation kommer öka exponentiellt för att kunna hantera alla de potentiella scenarion som uppstår när ni har fler än ett publikt moln. Dokumentation som i sig är komplex på grund av att miljön är komplex.


Ekonomiavdelningen skall hantera fakturor och chargeback från flera olika molnleverantörer och licensavdelningen har en liknande utmaning gällande licenshantering mot flera molnleverantörer. Fungerar inte detta är risken stor att kostnaderna ökar helt i onödan.


Övervakning, oavsett typ, är en utmaning redan när det gäller hybrid cloud så om ni har en fungerande övervakning för ert hybrida cloud borde det vara relativt enkelt att anpassa denna lösning till ännu en molnleverantör. Risken är dock stor att ni inte har en fungerande lösning för att övervaka ert hybrida cloud, just på grund av hur komplext detta är.


Avslutningsvis

Om ni har ett genuint behov av multicloud som kan styrkas av fakta och siffror skall ni såklart använda multipla molnleverantörer, men ni måste också vara beredda på den kostnad, komplexitet och tröghet en multicloudstrategi för med sig. Sätter ni er ner och analyserar era behov kan med absolut största sannolikhet Azure eller AWS tillgodose dem - oavsett om ni råkar föredra det ena molnet framför det andra.


Till sist, för att förekomma kommentarer angående mitt påstående i min förra artikel att "One size fits nobody," vill jag påpeka att det är många gånger enklare att hantera olika tekniker i ett moln jämfört med att hantera multipla moln.

 

Tveka inte att kontakta mig, antingen via e-mail, telefon eller formuläret här på hemsidan, om ni är intresserade av att diskutera multicloud vidare med mig.


Tack för er tid!

271 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page