top of page
liste-verification-norme-electrique-nfc-15-100_edited.jpg

Kvalitetskontroll av HCI-implementationer

Kostnadseffektiv implementation av HCI-plattformar.

Vanliga risker med ett komplext projekt som implementation av en HCI-miljö är att projektet blir både dyrt och försenat.


Detta trots att det paradoxalt nog levererades i tid och till överenskommen kostnad.


Orsaken är att det inte från början fanns gemensamma förväntningar på vad som faktiskt skulle levereras, samt att ingen löpande följde upp att leveransen höll förväntad kvalitet.


Att justera dessa förväntningar i efterhand är såväl dyrt som tidskrävande.

Genom att fokusera på leveransens kvalitet redan från början, samt löpande under implementationen, hjälper vi Er som kund att undvika onödiga kostnader, frustration och förseningar.

Kvalitetskontroll av HCI-implementationer: Services
bottom of page